powrót do strony Obiekty mieszkalne

Psie Pole Etap II – Wrocław

Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym, zlokalizowany w dzielnicy Psie Pole, przy ulicy Farnej we Wrocławiu.

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Psie Pole Etap II 3460 B2 Studio
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
Opis Konstrukcji
Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym o wysokości ok. 12.6m n.p.t. składa z jednej podziemnej kondygnacji garażowej oraz czterech kondygnacji nadziemnych o funkcji mieszkalnej. Poziom posadowienia planuje się na głębokości -4.05 (114.60 m npm) tj. 2.4 do 2.7m ppt.

Projektuje się obiekt z monolityczną podziemną częścią garażową posadowiony na płycie fundamentowej. Część nadziemna wykonana będzie w technologii tradycyjnej murowanej z monolitycznymi stropami żelbetowymi dwukierunkowo zbrojonymi.

Poziom porównawczy – zero obiektu przyjęto na rzędnej 118.65m n.p.m.

Budynek posiada w rzucie, w poziomie garaży U1 (-3.45), kształt wielokąta o maksymalnych wymiarach długości 62.05m i szerokości 43.91m. W poziomie parteru 00 (-0.12) następuje odsunięcie środkowej części elewacji wschodniej od granicy działki i przesunięcie jej do osi 3. Rzut budynku przyjmuje kształt wielokąta o maksymalnych wymiarach 62.05 na 40.87. W poziomie parteru pojawia się dziedziniec stanowiący jednocześnie stropodach nad garażem podziemnym. Na ostatniej kondygnacji w poziomie 03 (+8.88) następuje ponowne przesuniecie ścian elewacji od osi 6 w osiach A-C oraz G-I do wnętrza budynku i utworzenie tarasów nad kondygnacją 02.

Ściany garażu po obwodzie budynku projektuje się jako monolityczne żelbetowe grubości 25cm.

Podziemną kondygnację garażową U1 (-3.45) projektuje się jako monolityczną w układzie generalnie płytowo-ścianowym. Ściany żelbetowe wprowadzono w rejonie zjazdu do garażu oraz jako trzony usztywniające w rejonie pionów komunikacyjnych – klatki schodowej i szybów windowych. Ściany żelbetowe wewnętrzne projektuje się generalnie grubości 25cm przy czym wyjątkowo grubość ścian szybu windowego wynosi 15/20cm. W kondygnacji garażowej wprowadzono układ belek 35×100 stanowiących ruszt na którym oparto część nadziemną budynku.

Kondygnacje nadziemne od poziomu 00 (-0.12) rozpoczynając, projektuje się jako układy mieszane: tradycyjne ścian murowanych ze stropami żelbetowymi monolitycznymi, przy czym ściany w rejonach nad przejściami i przejazdami z uwagi na brak podparć wykonano jako tarcze żelbetowe.

Na typowych kondygnacjach nadziemnych ściany zarówno nośne jak i wydzielające lokale mieszkalne projektuje się jako murowane z pustaków POROTHERM AKU 25/37 oraz POROTHERM 25 P+W.

Wszystkie płyty stropowe projektuje się jako żelbetowe, monolityczne grubości od 25cm w poziomie parteru w części mieszkalnej i grubości 35cm w rejonie dziedzińca do grubości 20cm w poziomach typowych 01÷03 oraz stropodachu. Lokalnie w poz. 02 (+8.88) pogrubiono płyty stropowe do 23cm w rejonie cofających się ścian nośnych.

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz