powrót do strony Obiekty mieszkalne

ul. Facimiech – Kraków

Zespół dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinych z instalacjami zlokalizowany przy ul. Facimiech w dzielnicy Podgórze w Krakowie.

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Facimiech
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
Opis Konstrukcji
Projektowane budynki “A” i “B” są identyczne, mają w rzucie kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach ~18.50×15.85m. Budynki posiadają 5 kondygnacji nadziemnych pokrywających cały rzut, przeznaczonych na cele mieszkalne.

Posadowienie budynków zaprojektowano jako pośrednie na palach fundamentowych opartych swoimi podstawami w warstwie geotechnicznej.

Płyty stropowe, żelbetowe monolityczne opierają się bezpośrednio na ścianach żelbetowych lub pośrednio za pośrednictwem wieńców żelbetowych na ścianach murowanych. Biegi i spoczniki klatki schodowej również projektuje się jako monolityczne.

Od strony ul. Facimiech zaprojektowano parking nadziemny dla przedmiotowej inwestycji który graniczy bezpośrednio z budynkami i przyległymi do nich zieleńcami.

Standardowe gabaryty elementów murowanych :
– ściany zewnętrzne/wewnętrzne: gr. 25cm