powrót do strony Obiekty mieszkalne

ul. Na Zakolu Wisły – Kraków

Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażami wbudowanymi, stacją trafo wbudowaną, zbiornikiem retencyjnym, instalacjami wewnętrznymi przy ul. Na Zakolu Wisły, dzielnica Podgórze w Krakowie.

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Budynek mieszkalny przy ul. Na Zakolu Wisły w Krakowie
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
Opis Konstrukcji
Projektowany budynek posiada 1 kondygnację podziemną oraz 9-12 kondygnacji nadziemnych.

Kondygnacja garażu podziemnego ma kształt litery L o wymiarach zewnętrznych ~80x62x40m Kondygnacje nadziemne tworzą bryłę w kształcie litery T o wymiarach ~74x55x15m.

Kondygnacja podziemna oraz nadziemna “0” pełnią funkcję garażu z lokalnie rozmieszczonymi pomieszczeniami technologicznymi i zbiornikiem p-poż. Pozostałe 8-11 kondygnacji nadziemnych pełni funkcję mieszkalnych.

Ze względów konstrukcyjnych budynek podzielono dylatacjami (od spodu fundamentów aż po dach) na 5 segmentów:

  • Segment A (Seg-A) w osiach 1-9/A-O – posiada 9-11 kondygnacji nadziemnych
  • Segment B (Seg-B) w osiach 7-9/O-S – obejmuje tylko garaż podziemny
  • Segment C (Seg-C) w osiach 10-19/I-S – posiada 11-12 kondygnacji nadziemnych
  • Segment D (Seg-D) w osiach 10-19/A-H – posiada 12 kondygnacji nadziemnych
  • Segment E (Seg-E) w osiach 1-9/A-D – obejmuje tylko garaż podziemny

Budynek zaprojektowano w technologii żelbetowej monolitycznej oraz żelbetowo-murowej (4 ostatnie kondygnacje mieszkalne – począwszy od kondygnacji 8-piętra). Wykonanie kondygnacji podziemnej budynku założono w technologii żelbetowej, monolitycznej w systemie “szczelnej wanny”.

W garażu 1-kondygnacyjnym przyjęto układ konstrukcyjny płytowo-słupowy z lokalnym podparciem stropu na belkach lub ścianach żelbetowych. W zakresie drogi pożarowej strop wzmocniono – stosując pogrubienia tzw. “grzybki “w miejscach oparcia na głowicach słupów.

Segment A:

Segment C:

Segment D: