powrót do strony Obiekty mieszkalne

Piltza – ETAP IV – Kraków

Budynek mieszkalny wielorodzinny A z lokalem usługowym w parterze z garażami podziemnymi wraz z instalacjami wewnętrznymi w Krakowie w dzielnicy Podgórze przy ul. Piltza

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Piltza B2 Studio
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
Opis Konstrukcji
Budynek o wysokości maks. 18.66m, generalnie 17.58m, składał się będzie z jednej podziemnej kondygnacji garażowej oraz sześciu kolejnych kondygnacji nadziemnych o funkcji mieszkalnej.

Budynek A posiada w rzucie, w poziomie garaży U1, kształt zbliżony do prostokąta o maksymalnych wymiarach: długości 57.01m i szerokości 53.95m. Część podziemnej kondygnacji garażowej jest wysunięta poza obrys kondygnacji nadziemnej.

Podziemną kondygnację garażową U1 oraz kondygnację parteru 00 o funkcji mieszkalnej projektuje się jako monolityczne, generalnie w poprzecznym układzie ścianowym. Dodatkowe ściany żelbetowe wprowadzono w rejonie zjazdu do garażu oraz jako trzony usztywniające w rejonie pionów komunikacyjnych – klatki schodowej i szybów windowych. Ściany żelbetowe projektuje się generalnie grubości 25cm, lokalnie 20cm oraz wyjątkowo 15cm w przypadku ścian szybu windowego.

Kondygnacje nadziemne od poziomu 01 rozpoczynając, projektuje się jako układy płytowo-ścianowe, przy czym kondygnacje 01 projektuje się jako monolityczne, cztery kolejne zaś, tj. 02÷05, projektuje się jako tradycyjny układ ścian murowanych wewnętrznych z monolitycznymi stropami żelbetowymi. Projektuje się ściany murowane nośne z pustaków POROTHERM  25 P+W oraz AKU 25/30 grubości generalnie 25cm.

Wszystkie płyty stropowe projektuje się jako żelbetowe, monolityczne grubości od 25 i 35cm w poz. 00 nad garażem w strefach poza obrysem części nadziemnej.

W poziomach typowych 01÷04 zaprojektowano płyty grubości 20cm. W poziomie 05 zaprojektowano płytę grubości 25cm. Płytę dachową w poz. 06 projektuje się grubości 20cm.

Na typowych kondygnacjach nadziemnych pojawiają się nienośne ściany murowane wydzielające lokale mieszkalne zaprojektowane z pustaków POROTHERM  AKU 25/30 grubości 25cm.