powrót do strony Obiekty mieszkalne

ul. Rybnicka – Kraków

Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym i usługami w parterze przy ul. Rybnickiej obr. Księże Małe, Wrocław.

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym przy ul. Rybnickiej B2 Studio
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
Opis Konstrukcji
Budynek o wysokości ok. 14.7m do 17.5 n.p.t. składa się z jednej podziemnej kondygnacji garażowej oraz czterech kondygnacji nadziemnych o funkcji mieszkalnej, z kondygnacją antresoli w części północnej. W parterze od strony południowej w obrębie części frontowej znajduje się wprowadzenie lokali usługowych. W granicach inwestycji nie przewidziano dróg a jedynie zjazd do garażu.

Projektowano obiekt z monolityczną podziemną częścią garażową i parterem posadowiony na płycie fundamentowej i lokalnie na ławach. Część nadziemna powyżej kondygnacji parteru wykonana została generalnie w technologii murowanej z prefabrykowanymi stropami żelbetowymi, za wyjątkiem usług, stref wejściowych i elewacji z otworami okiennymi i drzwiowymi o zmiennej lokalizacji w  poziome gdzie konieczne było wprowadzanie ścian żelbetowych.

Projektowany budynek w obrysie garaży zlokalizowany jest w zbliżeniu do 1.5m od wschodniej granicy działki.

Budynek posiada w rzucie, w poziomie garaży U1, kształt rombu o wymiarach boków 132.6m i 32.2m. W poziomie parteru 00 następuje odsunięcie części elewacji wschodniej i przesunięcie jej do osi D i wykształcenie pięciu skrzydeł budynku, tworząc dziedzińce stanowiące jednocześnie stropodachy nad garażem podziemnym.

Ściany garażu po obwodzie budynku projektuje się jako monolityczne żelbetowe grubości 25cm.

Podziemną kondygnację garażową U1 projektuje się jako monolityczną w układzie generalnie płytowo-słupowym. Słupy przybierają formę ścian-tarcz o grubościach 25 do 35cm. Ściany żelbetowe wprowadzono w rejonie zjazdu do garażu oraz jako trzony usztywniające w rejonie pionów komunikacyjnych. Ściany żelbetowe wewnętrzne projektuje się generalnie grubości 25cm przy czym wyjątkowo grubość ścian szybu windowego wynosi 15/20cm. W kondygnacji garażowej, w wybranych lokalizacjach, wprowadzono układ belek 35×100 oraz 50×100 i wyjątkowo 80×100 stanowiących ruszt na którym oparto część nadziemną budynku.