powrót do strony Obiekty mieszkalne

ul. Dąbska – Kraków

Budowa zespołu budynków: usługowego oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami przy ul. Dąbskiej w Krakowie.

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Zespół budynków przy ul. Dąbskiej
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
Opis Konstrukcji
Projektowano budynki usługowy oraz mieszkalny, wielorodzinny, posiadające 2 kondygnacje podziemne oraz odpowiednio 4 i 6 kondygnacji nadziemnych. Kondygnacje podziemne obu budynków, pełnią funkcję garażu z lokalnie rozmieszczonymi pomieszczeniami technologicznymi. Obrys kondygnacji podziemnych jest częściowo wysunięty poza obrys ścian części nadziemnych. Rzut garażu ma kształt wielokąta o wymiarach gabarytowych ~113.30×38.00 m. Kondygnacje nadziemne budynku mieszkalnego tworzą nieregularny kształt wielokąta o maksymalnych wymiarach ~90.00×38.00. Kondygnacje nadziemne budynku usługowego tworzą bryłę zbliżoną w kształcie do trójkąta o wymiarach ~20.90×25.00m.

Budynki zaprojektowano w technologii żelbetowej monolitycznej oraz żelbetowo-murowej (4 ostatnie kondygnacje w budynku mieszkalnym).

Ze względów konstrukcyjnych budynki podzielono dylatacjami (od spodu fundamentów aż po dach) na 3 segmenty.

W garażu 2-kondygnacyjnym przyjęto mieszany układ konstrukcyjny z poprzecznymi ścianami, słupami oraz lokalnym podparciem belkami. Dla fragmentów budynku w obrysie części wysokiej przyjęto układ konstrukcyjny płytowo-tarczowy i płytowo-ścianowy.

Usztywnienie przestrzenne części wysokich budynków, stanowią żelbetowe trzony komunikacyjne po jednym na każdy segment.

W budynku mieszkalnym płyty stropowe typowych kondygnacji zaprojektowano, jako monolityczne, krzyżowo zbrojone o grubościach 20 i 22 cm. Na poziomie parteru dla płyty transferowej przyjęto grubość 60cm, w pozostałych częściach 30cm) i 35cm. Płytę stropową kondygnacji podziemnej U1 oraz płyty rampy zaprojektowano gr. 30cm. Ściany żelbetowe przyjęto generalnie gr. 25cm, lokalnie pogrubiając wytężone strefy do 30, 35, 40cm. Ściany murowane najwyższych kondygnacji mieszkalnych przyjęto grubości 25cm z usztywnieniem w postaci rdzeni żelbetowych.