powrót do strony Obiekty mieszkalne

3 Maja – Kraków

Budynek hotelowy z garażem podziemnym przy ul. 3 Maja w Krakowie

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
3 Maja AT Architekci
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
  Opis Konstrukcji
Obiekt zaprojektowano jako siedmiokondygnacyjny z jedną kondygnacją podziemną. Kondygnację podziemną przeznaczono na garaż oraz pomieszczenia zaplecza socjalno-technicznego, kondygnacje parteru przeznaczono na zaplecze socjalno-usługowe natomiast kondygnacje nadziemne przeznaczono na cele zamieszkania zbiorowego, hotelowe. Część podziemna U1 jest znacznie wysunięta poza obrys ścian części nadziemnych.
Ze względu na wymiary obiektu oraz zróżnicowane obciążenia, warunki gruntowo-wodne oraz geometrię budynek podzielono dylatacjami na cztery sekcje:
• Sekcja A w osiach 1÷7/A÷j oraz 7÷15/A÷K – posiada 7 kondygnacji nadziemnych i garaż podziemny.
• Sekcja B w osiach 16÷40/A÷K oraz 12’’÷13’’/A÷L – posiada 7 kondygnacji nadziemnych i garaż podziemny.
• Sekcja C (Garaż) w osiach 1’’÷4’’/a-j – posiada 1 kondygnację podziemną.
• Sekcja D (Garaż) w osiach 5’’÷13’’/a-j – posiada 1 kondygnację podziemną.
Kondygnacje nadziemne budynków zaprojektowano na rzucie w kształcie litery L. Wymiary gabarytowe rzutu części nadziemnych wynoszą 80.25 m x 43.75 m. Całkowita wysokość kondygnacji nadziemnych nie przekracza 23.0 m. Wysokości kondygnacji mierzone pomiędzy górnymi poziomami płyt wynoszą 4.76 m + 4.00 m + 6 x 3.05 m.Projektowany obiekt wykonano w technologii tradycyjnej o układzie nośnym mieszanym. Poziome elementy konstrukcyjne stanowią: płyta fundamentowa gr. 80cm oraz stropy żelbetowe krzyżowo zbrojone gr. 22; 25; 30 oraz 35 cm, a poziome: ściany/tarcze żelbetowe; ściany murowane lub słupy i rdzenie żelbetowe. Obciążenie ze stropów przekazywane jest na elementy pionowe konstrukcji, a te przekazują je na płytę fundamentową. Podstawowy moduł konstrukcyjny jest zmienny i wynosi od 3.60 m do 8.11 m,
w kierunku osi literowych od 3.60 m do 8.90 m w kierunku osi cyfrowych.Układ nośny budynku zaprojektowano jako tarczowo-płytowy lub ścianowy. Lokalnie pojawiają się belki nośne. Konstrukcja kondygnacji hotelowych oparta jest w poziomie kondygnacji +1 na układzie słupowo-tarczowym lub ścianowym. Sekcje garażowe poza obrysem budynku zaprojektowano jako płytowo – słupowe z pogrubieniami w strefie podporowej lub lokalnie płytowo-belkowe. Usztywnieniem przestrzennym budynku są trzony komunikacyjne o konstrukcji monolitycznej żelbetowej.