powrót do strony Obiekty mieszkalne

ul. Wysłouchów  – Kraków

Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze oraz garażem podziemnym zlokalizowanym w Krakowie w dzielnicy Podgórze przy ul. Marii i Bolesława Wysłouchów.

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Budynek mieszkalny przy ul. Wysłouchów B2 Studio
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
Opis Konstrukcji
Budynek w najwyższej części będzie miał ok. 18 m wysokości.

Budynek posiada w rzucie, w poziomie garaży U1, kształt zbliżony do trapezu o maksymalnych wymiarach: długości 83.4m i szerokości 33.4m. Część podziemnej kondygnacji garażowej jest wysunięta poza obrys kondygnacji nadziemnej.

Podziemną kondygnację garażową U1 projektuje się jako monolityczną, generalnie w poprzecznym układzie słupów-tarcz z rusztem belkowym pod częściami mieszkalnymi generalnie wysokości 120cm. Dodatkowe ściany żelbetowe wprowadzono w rejonie zjazdu do garażu oraz jako trzony usztywniające w rejonie pionów komunikacyjnych – klatki schodowej i szybów windowych. Ściany żelbetowe projektuje się generalnie grubości 20 do 25cm, lokalnie 30cm oraz 15cm w przypadku ścian szybu windowego.

Kondygnacje nadziemne od poziomu 00 rozpoczynając, projektuje się jako monolityczne układy płytowo-ścianowe.

Grubość płyty fundamentowej przyjęto, generalnie 60cm z lokalnym zmniejszeniem grubości do 45cm. (minimalna grubość płyty, z wykształconymi spadkami w postaci pogrubień płyty fundamentowej).

Wszystkie płyty stropowe projektuje się jako żelbetowe, monolityczne grubości od 25 i 30cm w poz. 00 nad garażem w strefach poza obrysem części nadziemnej.

W poziomach typowych 01÷04 zaprojektowano płyty grubości 20cm za wyjątkiem płyty 03 grubości 20 i 25 cm oraz płyty 04 grubości 23cm. Płytę dachową w poz. 04  projektuje się grubości 20cm.