powrót do strony Obiekty mieszkalne

ul. Hoffmanowej – Kraków

Projekt budynku mieszkalnego z garażem podziemnym zlokalizowanego przy ul. Hoffmanowej w Krakowie.

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym przy ul. Hoffmanowej AT Architekci
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
Opis Konstrukcji
Budynek zaprojektowano na rzucie prostokąta o wymiarach w gabarycie 58.85×18.25 m. Budynek posiada jedną kondygnacje podziemną oraz
4 kondygnacje nadziemne. Całkowita wysokość kondygnacji nadziemnych nie przekracza 13.00 m. Wysokości kondygnacji mierzone pomiędzy górnymi poziomami płyt wynoszą: 3.05 m + 4 x 2.87 m.Kondygnacja podziemna spełniają funkcję garażu podziemnego oraz zaplecza technicznego budynku. Kondygnacje nadziemne pełnią funkcję mieszkalną.Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej z drewnianą więźbą dachową. Konstrukcję nośną budynku w części mieszkalnej zaprojektowano jako płytowo – tarczową bądź płytowo – ścianową. W części garażowej układ nośny
z mieszkań jest podparty na żelbetowych ścianach-tarczach (zewnętrzne, klatki schodowe) oraz słupach.Podstawowy moduł konstrukcyjny jest zmienny  wynosi w kierunku osi literowych od 2.93 m x do 8.10 m, w kierunku osi cyfrowych od 4.77 mm do 6.97 mŚciany nośne kondygnacji parteru projektuje się jako żelbetowe gr. 25 cm. Ściany nośne kondygnacji projektuje się jako murowane z bloczków silikatowych gr. 25 cm (zewnętrzne) oraz 18 cm (wewnętrzne). Ściany kondygnacji +2.75 w rejonach nadwieszeń projektuje się jako żelbetowe gr. 25 cm.Usztywnienie przestrzenne budynku stanowią żelbetowe klatki schodowe.  Ściany żelbetowe klatek schodowych oraz zewnętrzne piwnic projektuje się jako żelbetowe o gr. 25 cm.Płytę fundamentową projektuje się jako żelbetową, monolityczną
o grubości 60 cm. W płycie fundamentowej występują miejscowe obniżenia pod urządzenia techniczne oraz windy.Płyty stropowe kondygnacji mieszkalnych zaprojektowano jako monolityczne, krzyżowo zbrojone. Grubość płyt w obrysie budynku projektuje się 18 cm. Grubość płyty parteru w części obniżonej pod warstwy dachu zielonego projektuje się płytę
o grubości 20 cm. Płyty balkonowe projektuje się zmiennej grubości od 15 ÷ 13 cm.Pod płytą parteru w miejscach zmiany układu podparcia stropów z ścianowo-tarczowego na słupy zaprojektowano belki żelbetowe o przekroju 55x80cm; 55×65 cm oraz 35×50 cm.