powrót do strony Obiekty mieszkalne

ul. Łazy – Kraków

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Łazy w Krakowie.

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna przy ul. Łazy Pracownia Projektowa Rewaloryzacji Zabytków
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
Opis Konstrukcji
Wszystkie budynki oparto na rzucie prostokątnym.

Wymiary w planie wynoszą :

– dla budynków A1, A2 (oba identyczne) : 30.85 x 12.25 m
– dla budynków B1, B2 : 43.00 x 12.25 m

Budynki są czterokondygnacyjne, podpiwniczone, częściowym obsypaniem gruntem ścian zewnętrznych :
– kondygnacja piwniczna poz. -2.52m  łączy w sobie funkcję garażową i gospodarczą
– parter poz. +/-0.00– funkcja mieszkalna
– I piętro poz. +2.80 – funkcja mieszkalna
– I piętro poz. +5.60 – funkcja mieszkalna
– poddasze poz. +8.49 – nieużytkowe

Ze względu na technologię – założono wykonanie konstrukcji w systemie mieszanym  – fundamenty, ściany piwnic, płyty stropowe, biegi i spoczniki klatek schodowych, słupy, belki – żelbetowe monolityczne, ściany nośne powyżej poziomu „zero” murowane.

Budynki B1, B2 ze względu na ich dłuższy wymiar – podzielono w połowie długości dylatacją termiczną szerokości 3cm (osie 7,7a) na 2 segmenty. Zdwojona przy dylatacji ściana segmentów opiera się na wspólnej poszerzonej ławie (dylatacja od fundamentu aż po dach)

Posadowienie zaprojektowano w postaci układu ław spiętych żelbetowymi ścianami kondygnacji podziemnej.

Układ pionowy nośny tworzą w kondygnacji piwnicznej ściany żelbetowe a wyżej ściany murowane z bloczków ceramicznych typu Porotherm.

Lokalnie wprowadzono słupy żelbetowe i rdzenie żelbetowe w scianach murowanych. Rdzenie przyjęto w miejscach znacznych reakcji skupionych z belek oraz w ścianach szczytowych poddasza i klatek schodowych – celem usztywnienia i przeniesienia sil poziomych od parcia wiatru. Słupy zewnętrzne w osi E monolitycznie utwierdzono w cokołach stóp fundamentowych, stopy połączono z układem ław.

Belki żelbetowe wprowadzono w miejscach braku podparcia ścianami oraz w miejscach znacznych obciążeń liniowych od cofających się ścian kondygnacji wyższych.

Płyty stropowe, żelbetowe, monolityczne opierają się bezpośrednio na ścianach żelbetowych lub za pośrednictwem wieńców żelbetowych na ścianach murowanych.

Grubość płyt stropowych jest stała w obrębie wnętrza budynku, płyty balkonowe pocienione od dołu (górna powierzchnia płyt na jednakowym poziomie)

Spoczniki i biegi klatek schodowych zaprojektowano jako monolityczne, utwierdzone w płycie stropowej lub oparte na wieńcach ścian bocznych.

SEGMENT A:

SEGMENT B: