powrót do strony Obiekty przemysłowe

Biskupice Podgórne, gm. Kobierzyce

Zakład tlenowni: budynek maszynowni i pomieszczenia elektrycznego z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną i ogrzewania; budynek socjalno-biurowy z wew. instalacjami; budynek portierni z wew. instalacjami; budynek pompowni i chłodni technologicznej; budynek naprawy cystern samochodowych; zbiorniki na ciekły tlen, azot i argon, wieże rektyfikacyjne, wieże wydmuchu powietrza, chłodnie, kontenery systemowe, estakada technologiczna, śmietnik wolnostojący.

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Kompleks budynków Zakładu Tlenowni w Biskupicach Podgórnych k. Wrocławia Skoczek&Wojdacki Architekci
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
Opis Konstrukcji
Budynek maszynowni

Budynek maszynowni wraz z pomieszczeniem elektrycznym pełnią główną funkcję całego zakładu i w niej znajdują się główne sprężarki zakładowe ( zasilania elektryczne). W maszynowni znajduje się również agregat dieslowski , uruchamiany tylko w momentach przestoju sprężarek. Agregat diesla będzie wyposażony w układ wydechowy i odpowietrzający oraz w zawór przeciwogniowy.

Budynek zaprojektowano jako jednonawową halę żebetową, opartą na rzucie prostokąta o wymiarach 41.20X21.90m; wysokość budynku wynosi 12m. Hala wyposażona jest w suwnicę natorową, pomostową, dwudźwigarową o udźwigu nominalnym 32t, z maksymalnym położeniem haka na rzędnej +8m.

Budynek socjalno- biurowy

Budynek biurowy pełni funkcje pełni funkcję biurowe, socjalne i szatniowo-higieniczne. Budynek zaprojektowano na rzucie prostokąta o wymiarach 24.60 x 12.60 m. Wysokość budynku w kalenicy wynosi 4.45 m.  Budynek zaprojektowano w technologii mieszanej stalowo-żelbetowej. Konstrukcje żelbetową stanowią fundamenty + słupy budynku, natomiast konstrukcje stalową stanowi dach. Moduł konstrukcyjny budynku wynosi (5 x 4.80m) x (5,125 m + 1,75 m + 5,125 m).

Fundamenty bezpośrednie projektuje się jako żelbetowe stopy. Wymiary stóp środkowych wynoszą 1,20×1,20×0,40 m natomiast stóp skrajnych 1,40×1,20×0,40 m.

Konstrukcje główną stanowi trójnawowa rama stalowo – żelbetowa w rozstawie 4,80 m. Słupy zaprojektowano jako żelbetowe utwierdzone w fundamencie z przegubowym oparciem rygla dachowego w głowicy. Przekrój słupa zaprojektowano o wymiarach 30 x 30 cm. Rygiel dachowy zaprojektowano jako stalowy jedno przęsłowy.

Budynek portierni

Budynek pełni funkcje ochrony zakładu i pomiarów ciężaru cystern. Budynek zaprojektowano na rzucie prostokąta o wymiarach 6,60 x 6,60 m. Wysokość budynku w kalenicy wynosi 3.50 m.  Budynek zaprojektowano
w technologii tradycyjnej z murowanymi ścianami i monolitycznym, wylewanym stropem. W ścianie w osi 1 oraz A i B zaprojektowano żelbetowe filarki usztywniające o wymiarach 25×30 cm. Płytę dachu zaprojektowano jako krzyżowo zbrojoną o gr. 15 cm.

Budynek naprawy cystern

Budynek naprawy cystern pełni funkcję małego warsztatu, w którym odbywa się naprawa bieżąca zbiorników w cysternach obsługujących zakład (między osiami A÷B) . Obok znajduje się warsztat ślusarki ( drobne naprawy na terenie zakładu ) i magazyn (osie B÷F).

Budynek zaprojektowano na rzucie prostokąta o wymiarach 27.80 x 15.00 m.  Wysokość budynku w części A÷B  wynosi 8,35 m, natomiast w osiach B÷F wynosi 5,20 m. Budynek zaprojektowano w technologii żelbetowej z możliwością prefabrykacji elementów. Moduł konstrukcyjny budynku wynosi (2 x 6.00 m+6,50 m +6,80 m) x (4,80 m + 4,60 m +4,87 m) – w części A÷B lub (4,80 m + 4,60 m + 2,52 m + 2,36 m) w części B÷F.

Fundamenty bezpośrednie projektuje się jako żelbetowe stopy. Wymiary stóp w części niższej wynoszą 1,50×1,50×0,40 m natomiast stóp w części wyższej 1,60×1,60×0,40 m

Budynek pompowni

Budynek pompowni wraz z chłodnią technologiczną pełni funkcję przepompowywania wody w zamkniętym obiegu technologicznym w celu chłodzenia niektórych procesów technologicznych.Budynek zaprojektowano na rzucie prostokąta o wymiarach 13.30 x 9.00 m.  Wysokość budynku wynosi 4,90 m. Budynek zaprojektowano w technologii żelbetowej z możliwością prefabrykacji elementów.

Fundamenty wieży chłodniczej

W zakres projektu budowlanego wchodzi żelbetowy basen wieży chłodniczej. Basen ma wymiary : 10.0×25.00×2.20 m. Ściany i dno zbiornika są wodoszczelne – klasy wodoszczelności betonu W8. Na styki robocze należy zastosować taśmy uszczelniające np.SIKA  Projektowany obiekt jest równocześnie zbiornikiem na wodę chłodniczą i fundamentem dla dwóch wież chłodniczych. Zbiornik zaprojektowano jako żelbetowy, dwukomorowy o wymiarach wewnętrznych komór 2 x 11.0 m x 9,45 m x 2.20 m. Zbiornik otwarty. Ściany zewnętrzne o grubości 25cm zamocowane w płycie fundamentowej, zbrojone jak wsporniki, w narożach zbrojenie poziome obliczono dla momentów, które pojawią się na krawędziach ścian.