powrót do strony Obiekty przemysłowe

Zawiła – Kraków

Hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem biurowym, Kraków, ul. Zawiła 56

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem biurowym 4500 B2 Studio
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
  Opis Konstrukcji
Zespół hal produkcyjno-magazynowych z zapleczem socjalno-biurowym zlokalizowano w Krakowie przy ulicy Zawiłej 56.

W skład zespołu wchodzi hala produkcyjna HW w konstrukcji stalowej stanowiąca rozbudowę istniejącej czynnej hali produkcyjnej, oddylatowane od hali HW hale magazynowe HN-S z suwnicą w osiach i HN-B bez suwnicy, również w konstrukcji stalowej. Wewnątrz hali wydzielono pomieszczenia socjalno-biurowe w konstrukcji mieszanej – murowano-żelbetowej. Kompleks uzupełniono o budynek wolnostojący, administracyjno – biurowy w konstrukcji mieszanej murowano-żelbetowej.

W budynku halowym HW o rzucie w kształcie zbliżonym do kwadratu 47.74 m x 31.5 m zastosowano układ poprzeczny będący nawiązaniem do istniejącej hali której ma stanowić rozbudowę. Układ poprzeczny stanowi rama dwunawowa, portalowa, z profili pełnościennych blachownicowych ze stali S355J2G3, o nawach 2×23.87m rozmieszczona w module 6.3m na długości 31.5m. Rygle dachowe dwuspadkowe o spadku 5% i zmiennym przekroju dwuteowym, łączone są sztywno ze słupami skrajnymi i przegubowo ze słupem pośrednim o przekroju rurowym. Słupy zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne zamocowane są przegubowo w oczepach pali za pośrednictwem kotew stalowych osadzonych wcześniej w fundamencie. Wysokość hali w kalenicy wynosi ok. 10m.

Generalnie, cały obiekt w osiach X/RWA÷1 posadowiono na oczepach grubości 0.6m fundamentów pośrednich – palowych CFA D30cm długości 6÷7m w ilości na oczep wynikającej z przeniesienia reakcji z konstrukcji nadziemnej, w typowym rozstawie osiowym pali – 90cm

Budynek halowy HN oddylatowany od hali HW, zaprojektowano na rzucie wydłużonego prostokąta  21.22 m x 140.25 m. Na długości hali HN wydzielono funkcjonalnie i strukturalnie część magazynową z suwnicą HN-S w osiach 1÷9 , część BW – z przeznaczeniem socjalno-biurowym i część magazynową bez suwnic HN-B w osiach 10÷18.

Hala HN-S w jednonawowa o szerokości 21.22m w układzie poprzecznym jest ramą portalową w rozstawie 8×8.25m, z profili pełnościennych blachownicowych ze stali S355J2G3, utwierdzoną w fundamentach żelbetowych zapewniając stateczność układu w kierunku poprzecznym jak również zmniejszając przemieszczenia poziome układu (ograniczenie z uwagi na użytkowanie suwnicy). Ścianę szczytowa w osi 1 należy uzupełnić o układ stężeń prętowych ø16 ze stali 18G2A w polach skrajnych przy osiach A i F.

Rygle dachowe dwuspadkowe o spadku 5% łączone są sztywno ze słupami skrajnymi. Słupy zamocowane sztywno w fundamentach za pośrednictwem kotew stalowych osadzonych wcześniej w fundamencie. Wysokość hali w kalenicy wynosi ok. 8.3m.

Hala HN-B jednonawowa o szerokości 21.22m stanowi przedłużenie hali HN-S lecz z uwagi na brak suwnicy jej układ poprzeczny ulega zmianie i jest ramą portalową w rozstawie 8×8.25m, z profili pełnościennych blachownicowych ze stali S355J2G3, o przekroju zmiennym dwuteowym, zamocowaną przegubowo w fundamentach żelbetowych. Ścianę szczytowa w osi 18 należy uzupełnić o układ stężeń prętowych ø16 ze stali 18G2A w polach skrajnych przy osiach A i F.

Rygle dachowe dwuspadkowe o spadku 5% łączone są sztywno ze słupami skrajnymi. Wysokość hali w kalenicy wynosi ok. 8.3m.

Budynek BZ w osiach  2÷7’/Ab÷Cb, wolnostojący o charakterze socjalno-biurowym zaprojektowano na rzucie prostokąta  o wymiarach zewnętrznych 6.2 x 44.15 m. Całkowita wysokość budynku wynosi 10.77m. Budynek  zaprojektowano jako trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony w technologii tradycyjnej. Moduł konstrukcyjny wynosi 5.95 m x (5x 8.25 + 4.12 m).  Zaprojektowano stropy żelbetowe grubości 20cm na poziomach +3.30, +6.70 i 10.13.

Ściany nośne wewnętrzne i zewnętrzne zaprojektowane jako murowane z pustaków Porotherm 25 P+W klasy 10 MPa na zaprawie klasy M5. Grubość ścian zewnętrznych i wewnętrznych wynosi 25 cm.

Z uwagi na brak wewnętrznych ścian poprzecznych usztywniających ściany zewnętrzne w ścianach murowanych projektuje się żelbetowe słupy (rdzenie) 30x25cm w rozstawie nie większym niż 8.25m. Ściany murowane należy kotwić w żelbetowych rdzeniach przy pomocy prętów f 6 układanych w spoinach poziomych ściany.

Stabilność budynku na kierunek poprzeczny zapewniają tarcze płyt stropowych przenoszące obciążenia poziome na ścianę poprzeczną w osi 2 i ściany klatki schodowej w osiach 6” i 7’.

Obiekt BW stanowi wydzielenie przestrzeni socjalno-biurowej w obrębie hali HN w osiach  9÷10/A÷F  na szerokości jednego modułu hali w kształcie prostokąta  o wymiarach w osiach 8.25 x 21.22m w konstrukcji tradycyjnej – ścian murowanych i żelbetowych stropów i słupów. Ściany nośne zaprojektowano z pustaków Porotherm 25 P+W klasy 10 MPa na zaprawie klasy M5. Grubość ścian wynosi 25 cm.  Maksymalna wysokość ściany murowanej dochodzącej do spodu rygla ramy portalowej wynosi około 7.6m.

Moduł konstrukcyjny wynosi 8.25 m x (3.74+5.375+3.0+4.52+4.95m m). Zaprojektowano jeden strop żelbetowy grubości 18cm na poziomie +3.65. Oparty na ścianach murowanych w osiach 9 i 10, w kierunku mniejszej rozpiętości na ścianach klatki schodowej, belkach żelbetowych 30×35 opartych z kolei na słupach żelbetowych 30×30. W osiach skrajnych A i F strop oparto na belce stalowej IPE400 długości 8.25m rozpiętej pomiedzy słupami ram portalowych.

 

Zapisz